Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста служби у справах дітей Михайлюцької сіьської ради

Дата: 16.02.2022 14:07
Кількість переглядів: 320

Фото без опису

Додаток 1

до розпорядження

Михайлюцької сільської ради

 від 15.02.2022 № 14-р

 

Оголошення

конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста служби у справах дітей

Михайлюцької сільської ради

 

Загальні умови

      Посадові обов’язки

1) бере участь у підготовці проектів розпоряджень голови сільської ради, наказів начальника служби у справах дітей з питань організаційної роботи, що стосується діяльності служби щодо соціального захисту дітей;

2) здійснює контроль за організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання.

3) приймає участь у рейдах, операціях щодо виявлення дітей, які бродяжать, жебракують, ведуть нездоровий спосіб життя та запобігання вчинення ними протиправних дій;

4)  проводить певну роботу на базі навчальних закладів щодо профілактики правопорушень серед дітей, популяризації Конвенції ООН про права дитини;

5) веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, веде контроль за  умовами виховання та утримання дітей в даних сім’ях, за місцем їх навчання і роботи, вживає заходів для соціального захисту дітей;

6) проводить роз’яснювальну та профілактичну роботу щодо запобігання насильства у сім’ях щодо дітей та веде облік дітей, які зазнали насильства;

7) здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

8) відповідає за ведення архівної справи у службі у справах дітей райдержадміністрації;

9) забезпечує дотримання  законодавства України з питань  боротьби з корупцією.                                        

      Умови оплати праці

1) Посадовий оклад - 4540,00 гривень;

2) Розміри надбавки до посадового окладу за ранг посадової особи органу місцевого самоврядування, додаткових стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) визначаються та встановлюються відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 783;

3) Преміювання відповідно до чинного законодавства

 

      Інформація про

      строковість и

      безстроковість

      призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

      Перелік документів,

      необхідних для участі в

      конкурсі, та строк їх

      подання

1. Заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

• Заповнену Особову картка ( форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

• Дві фотокартки розміром 4 х 6 см

• Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

• Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік( надається у вигляді роздрукованого примірники заповненої декларації на офіційному сайті НАЗК);

• Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статі 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

• Копію паспорту разом з оригіналом;

• Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

• Копію документа про загальну середню освіту (з додатком), для засвідчення та підтвердження факту вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (ст. 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, тощо).

Для довідок та подання документів для участі у проходженні конкурсу на заміщення вакантної посади звертатися в Михайлюцької сільської ради, за адресою: 30416, вул. Мазунова, буд. 44-а

Документи приймаються до 17 год. 15 хв. 05.03.2022.

 

      Прізвище,  ім’я та по

      батькові, номер

      телефону та адреса

      електронної пошти

       особи, яка надає

      додаткову інформацію

       з питань проведення

      конкурсу

Зоя Домбровська –

 0680128220

 

Електронна пошта: myhaylyutskavc@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

       Освіта

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра

      Досвід роботи

не потребує

 

      Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

      Вимога

Компоненти вимоги

      Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація   на   досягнення   кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння    надавати    пропозиції,    їх аргументувати та презентувати.

      Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотній зв’язок.

 

      Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

      Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність у роботі;

3) креативність та ініціативність;

4) орієнтація на саморозвиток;

5) вміння працювати у стресових ситуаціях

Професійні знання

      Вимога

Компоненти вимоги

      Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України „Про державну службу”;

- Закон України „Про запобігання корупції”

- Закон України „Про місцеві державні адміністрації”;

- Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”;

- Закон України “Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ”

- Закон України „Про доступ до публічної інформації”.

      Знання спеціального законодавства, що

      пов’язане із завданнями та змістом

      роботи державного службовця

      відповідно до посадової інструкції

      (положення про

      структурний підрозділ)

Повинен знати:

1) Укази та розпорядження Президента України, постанови  Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють сферу діловодства;

2) Регламент сільської ради;

3) Інструкцію з діловодства в  сільській раді ;

4) основи архівної справи;

5) норми сучасної ділової української мови та ділового етикету;

6) основи трудового законодавства.

 

      Технічні знання

 

Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідних програмних засобах.

     

 

Додаток 2

до розпорядження

Михайлюцької сільської ради

 від 15.02.2022 № 14-р

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
 на перевірку знання Конституції України,
 Законів України “Про запобігання корупції”,

“Про місцеве самоврядування в Україні”,

“Про службу в органах місцевого самоврядування”

Питання  на  перевірку  знання  Конституції  України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2,).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70,71).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 24. Система судів в Україні (стаття 125).
 25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 27. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 28. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147,150).
 31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

Питання на перевірку знання Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”

 

 1. Поняття місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 2).
 2. Основні принципи та система місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 4,5).
 3. Територіальні громади. (стаття 6). 
 4. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування. (стаття 10). 
 5. Виконавчі органи рад (стаття 11). 
 6. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12). 
 7. Староста (стаття 54-1)
 8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття16).
 9. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад. (стаття 17).
 10. Повноваження сільських, селищних, міських рад (стаття 25,26).
 11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю (стаття 29).
 12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32). 
 13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33). 
 14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  у сфері соціального захисту населення (Стаття 34). 
 15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (стаття 38). 
 16. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42). 
 17. Повноваження районних і обласних рад (стаття 43).
 18. Порядок формування рад (стаття 45).
 19. Сесія ради (стаття 46). 
 20. Постійні комісії ради (стаття 47). 
 21. Депутат ради (стаття 49). 
 22. Секретар сільської, селищної, міської ради (стаття 50). 
 23. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 52). 
 24. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 54). 
 25. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59). 
 26. Право комунальної власності (стаття 60).
 27.  Місцеві бюджети (стаття 61).
 28. Доходи місцевих бюджетів (стаття 63). 
 29. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (Стаття 71). 
 30. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами, перед державою ( ст.75, 76)

Питання на перевірку знання Закону України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”

 1. Служба в органах місцевого самоврядування.  Посадова особа місцевого самоврядування (стаття 1.2).
 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3). 
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4). 
 4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5). 
 5. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6). 
 6. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7). 
 7. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8). 
 8. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9). 
 9. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10). 
 10. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11). 
 11. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12). 
 12. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Фінансовий контроль (стаття 12-1, 13).
 13. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14). 
 14. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15). 
 15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16). 
 16. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17). 
 17. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18). 
 18. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20). 
 19. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21). 
 20. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22). 
 21. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23). 
 22. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із законом.
 23. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24). 

 

Питання на перевірку знання Закону України

 «Про запобігання корупції»

 

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне
 2. правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 4. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 5. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 6. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).
 7. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 8. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 9. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 10. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 11. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 12. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 13. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 14. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 15. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 16. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 17. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
 18. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 19. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 20. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 21. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 22. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 23. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)

 

ПИТАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ

 СПЕЦІАЛІСТА   СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

 1. Функції служби у справах дітей (Постанова КМУ «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»).
 2. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (ст. 19 Сімейного Кодексу України).
 3. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (ст. 8 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 4. Визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» (ст. 1 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 5. Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних установах для дітей (ст. 13 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 6. Центри медико-соціальної реабілітації дітей (ст. 9 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 7. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації (ст. 8 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»)
 8. Приймальники-розподільники для дітей (ст. 7 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 9. Профілактика правопорушень серед дітей (ст. 3 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 10. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом (ст. 33 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 11. Прийомна сім'я. Дитячий будинок сімейного типу
 12. Підстави позбавлення батьківських прав. Правові наслідки позбавлення батьківських прав
 13. Управління майном дитини (ст. 177 СКУ).
 14. Особи, які не можуть бути усиновлювачами (ст. 212 СКУ).
 15. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (ст. 243 СКУ).

 

 

                            Секретар сільської ради                                 Зоя ДОМБРОВСЬКА

 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь