Оголошення конкурсу на створення офіційної символіки Михайлюцької сільської ради

Дата: 08.06.2021 16:35
Кількість переглядів: 1300

Фото без опису

МИХАЙЛЮЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

30416 с. Михайлючка вулиця Мазунова, 44а Шепетівського району тел. 23-201

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 8

Від 08 червня 2021 р.

Про оголошення конкурсу на створення

офіційної символіки  Михайлюцької сільської ради

З метою збереження історичної та культурної спадщини сіл Михайлючка, Городнявка, Корчик, Рилівка, Конотоп, Судимонт, Майдан-Лабунь, Хмелівка, Цмівка, Круглик, Сенігів, Цвіт, Романів, Хутір, Бронники, Дубіївка, Заморочення, Червоний Цвіт утвердження звичаїв і традицій  народу, сприяння розвитку туризму, керуючись статтею 22, пунктом 20 частини 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки  Михайлюцької сільської ради з 09 червня  2021 року по 09 липня 2021 року.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Михайлюцької сільської ради ( додаток № 1). 

3. Оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті Михайлюцької сільської ради.

4.Створити комісію по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Михайлюцької сільської ради (додаток 2).

5.Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на начальника відділу освіти та культури Михайлюцької сільської ради Гончарука В.М..

6. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на заступника сільського голови з питань виконавчих органів Михайлюцької сільської  ради Щур О.О..

           Секретар сільської ради                                        Зоя ДОМБРОВСЬКА

                            Додаток 1

                                                  до розпорядження  №8

                                     від 08.06.2021р.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
Михайлюцької сільської ради

І. Загальні положення

 1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Михайлюцької сільської  ради  (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Михайлюцької сільської ради, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт тощо.

1.2.    Організатором конкурсу є виконавчий комітет  Михайлюцької сільської  ради  Шепетвіського району Хмельницької  області.

1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 09.06.2021р. по 09.07.2021р;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 10.07.2021 по 12.07.2021 р;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 12.07.2021 р.

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 30.07.2021;

5 етап – затвердження   рішенням  сесії Михайлюцької сільської ради офіційної символіки.

1.4.  Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням Михайлюцького сільського  голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет   Михайлюцької сільської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Михайлюцької сільської ради, а саме:

- створення ескізу герба та прапора  громади;

-створення ескізу логотипа громади;

-написання тексту та музики гімну громади;

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Михайлюцької сільської ради;
- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості;
- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора, логотипа, гімну).

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

 3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявкута документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних  номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редактування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7.До проєктів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):
– Прізвище, ім’я, по-батькові;
– Адреса;
– Контактні телефони;
– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, навчання та ін.).

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба, прапора, логотипу та гімну Михайлюцької сільської  ради (територіальної громади)

Герб Михайлюцької сільської  ради

4.1.1. Ескіз герба Михайлюцької сільської ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка. кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених  пунктів  громади, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села  громади  серед інших населених пунктів.

Учасником конкурсу обов’язково додається короткий опис герба із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

Прапор  Михайлюцької сільської ради

4.1.3. Ескіз прапора  ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

Учасником конкурсу обов’язково додається короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

 Логотип Михайлюцької сільської  ради

 4.1.5.  Ескіз  логотипа Михайлюцької сільської  ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.6. Ескіз логотипа  повинен відображати характерні особливості населених  пунктів  громади, містити знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села  громади  серед інших населених пунктів.

Вимоги до тексту та музики гімну територіальної громади

4.1.7. Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту повинні відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

4.1.8. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін). Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

4.1.9. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла  та в електронному вигляді або на електронному носії (СD R диск тощо).

4.1.10. Текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громади, прагнення його мешканців жити в незалежній Українській державі.

4.1.11. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу  символіки  учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі;

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді )

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді;)

Учасником конкурсу обов’язково додається короткий опис герба та прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь уконкурсі (додаток до положення);

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

- за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на CD?R диску ).

5.3  З метою виготовлення ескізного проєкту герба і прапора Учасник конкурсу повинен:
1) виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків, які використовувалися сіл територіальної громади;
2)
 у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, ввести додаткові геральдичні фігури, які вказували би на приналежність нового герба конкретній території чи територіальній громаді;
3)
 у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у сучасних умовах, та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки.
Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком сіл громади, розкриття змісту назви поселення, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Михайлюцької сільської  ради ради за адресою: вул. Мазунова, буд. 44а, с.Михайлючка, Шепетівського району, Хмельницької області

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку myhaylyutskavc@ukr.net з поміткою у назві теми листа «Герб , прапор, логотип, гімн територіальної громади»

VII. Визначення переможців конкурсу

 7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи, набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування та рішенням Комісії по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Михайлюцької сільської ради, та були затверджені Михайлюцькою сільською  радою як офіційна символіка територіальної громади.

7.2. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу –виконавчому комітету Михайлюцької сільської ради.

                                                         Додаток  

                                                                                            до Положення затвердженого

                                                                              розпорядженням  №8

                                                                    від 08.06.2021р.

ЗРАЗОК

                                                                                            Виконавчому комітету

                                                                                                        Михайлюцької сільської ради

                                                                                                        ПІП______________________

Адреса____________________

__________________________

тел._______________________

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на створення офіційної символіки Михайлюцької сільської ради

 

         Прошу дозволити взяти участь у конкурсі зі створення ескізу прапора Михайлюцької сільської ради. З умовами проведення конкурсу на створення офіційної символіки Михайлюцької сільської ради ознайомлений(на) та погоджуюсь.

 

 Дата                                                                   Підпис

 

           Секретар сільської ради                                        Зоя ДОМБРОВСЬКА

 

                                                                                                       Додаток 2

                                                                                         до розпорядження  №8

                                                                             від 08.06.2021р.

С К Л А Д

комісії по визначенню  переможців конкурсу на кращу

офіційну   символіку   Михайлюцької сільської  ради

 1. Щур Оксана Олександрівна – заступник сільського голови з питань виконавчих органів Михайлюцької сільської  ради

2.  Гончарук Володимир Миколайович- начальник відділу освіти та культури   Михайлюцької сільської  ради                                   

3. Яворська Любов В’ячеславівна - директор Михайлюцького сільського будинку культури.

4. Курман Валентина Павлівна - директор Городнявського сільського будинку культури.

5. Кривіцька Леся Віталіївна – директор Михайлюцької сільської бібліотеки.

6. Сідлецький Андрій Октавович - директор Червоноцвітського сільського клубу.

7. Порубенська Лілія Леонідівна - директор Городнявської сільської бібліотеки.

8. Крупник Валентина Олександрівна – директор Городнявського ліцею, депутат Михайлюцької сільської ради.

9. Борткова Людмила Олександрівна – заступник директора з виховної роботи Михайлюцького ліцею, депутат Михайлюцької сільської ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь